داخلی
يکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۰۰
شرایط استفاده مشمولان سربازی از امریه اعلام شد
Share/Save/Bookmark
رییس سازمان وظیفه عمومی شرایط استفاده مشمولان از امریه را اعلام کرد.

 سردار صدرالسادات درباره مراحل اعزام به خدمت سربازي گفت: پس از تحويل مدارک اعزام از سوي مشمول به يکي از دفاتر پليس + 10، حداکثر بعد از 20 روز، برگه اعزام به خدمت که تاريخ اعزام در آن مشخص شده از طريق پست به آدرس مشمول ارسال خواهد شد.

وي افزود: مشمولان باید در صورت عدم دريافت برگه اعزام در دوره زماني ذکر شده، به اداره وظيفه عمومي محل سکونت خود مراجعه و برگه اعزام را دريافت کنند.


وي با اشاره به اينکه، حداقل يک هفته قبل از تاريخ اعزام، برگه اي با عنوان "برگه اعلام محل مراجعه مشمولان" که کد مرکز آموزش در آن درجه شده از طريق پست به آدرس مشمول ارسال مي شود، افزود: مشمولان در صورت عدم دريافت اين برگه مي بايست در ساعت مقرر روز اعزام، به همراه برگه اعزام به معاونت وظيفه عمومي استان مربوطه مراجعه و برگه فوق را دريافت کنند.


به گفته ریيس سازمان وظيفه عمومي ناجا، پس از تعيين کد مرکز آموزش و صدور برگه اعلام محل مراجعه مشمولان، امکان تمديد موعد اعزام و تغيير کد محل آموزش وجود ندارد، البته به جز در موارد خاص و معاذير قانوني.


صدرالسادات درباره وضعيت مشمول، در صورت قبولي او در دانشگاه، پس از دريافت برگه اعزام، اظهار داشت: چنانچه مشمول پس از دريافت برگه اعزام و قبل از موعد اعزام، وضعيت جديدي برايش ايجاد شود، مثلا در دانشگاه قبول و يا واجد يکي از معافيت ها شود، باید مراتب را به وظيفه عمومي شهرستان محل سکونت خود اعلام کند.


وي تأکيد کرد: عدم حضور مشمول در روز اعزام برابر ساعت، تاريخ و مکان تعيين شده، به منزله غيبت است و مشمول با سه ماه اضافه خدمت در اولين دوره يا دوره هاي بعدي اعزام به خدمت، اعزام خواهد شد.


اين مقام انتظامي همچنين، تصريح کرد: تعيين يگان خدمتي سربازان پس از اتمام دوره آموزشي، به عهده نيروهاي مسلح است. بنابراين سربازان از مراجعه به مراکز وظيفه عمومي براي تعيين يگان خدمتي يا جابه‌جايي يگان، خوداري کنند.


سردار صدرالسادات درباره مشمولان متقاضي خدمت در دستگاه هاي دولتي در قالب امريه، گفت: اينگونه مشمولان بايد حداقل 2 ماه قبل از موعد اعزام، درخواست خود را به سازمان يا نهاد مربوطه ارايه دهند و براي اطلاع از نتيجه کار، تنها به سازمان هاي درخواست کننده امريه، مراجعه کنند.


وي همچنين يادآور شد: مشولاني که داراي سابقه خدمت قبلي هستند، براي ادامه خدمت، به يگان قبلي معرفي مي شوند و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت، مراتب را به وظيفه عمومي شهرستان يا استان محل سکونت خود اعلام کنند.