داخلی
چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۷
شرايط 17 گانه بخشودگي اضافه خدمت سربازي
Share/Save/Bookmark
۲۷ نظر
سازمان وظيفه عمومي ناجا شرايط 17 گانه بخشودگي اضافه خدمت سربازان ناشي از غيبت اوليه را اعلام كرد.

 سازمان وظيفه عمومي ناجا در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: در بررسي مجدد ضوابط اجرايي بخشش اضافه خدمت ناشي از غيبت اوليه سربازان از سوي شوراي هماهنگي وظيفه عمومي كشور، اصلاحاتي انجام گرفته و شرايط 17گانه زير به عنوان شرايط جديد بخشودگي اضافه خدمت سربازان به تصويب اين شورا رسيده است. 

سازمان وظيفه عمومي ناجا تأكيد كرده‌ است: بخشودگي اضافه خدمت سربازان صرفاً در 6 ماهه آخر خدمت سربازي قابل رسيدگي و انجام است. حسن اخلاق و رفتار سرباز در حين خدمت، عدم غيبت منجر به فرار در طول خدمت و رضايت يگان خدمتي از عملكرد او به عنوان شرط اصلي در بهره‌مندي سربازان از بخشودگي اضافه خدمت محسوب مي‌شود. 

در ادامه آمده است: از تاريخ 20 اسفند 1388 اين شرايط جايگزين شرايط 11 گانه بخشودگي قبلي مي‌شود. نكته مهمي كه مشمولان و سربازان بايد به آن توجه كنند اين است كه منبعد بخشودگي اضافه خدمت مربوط به بندهاي 1 تا 10 توسط يگان‌هاي خدمتي آنان و بندهاي 11 تا 17 توسط رده‌هاي وظيفه عمومي در سراسر كشور بررسي و انجام خواهد گرفت.
در اطلاعيه سازمان وظيفه عمومي ناجا آمده است: سربازاني كه واجد هر يك از شرايط زير هستند با در دست داشتن مدارك تعيين شده براي پيگيري بخشودگي خدمت سربازي به يگان خدمتي خود مراجعه كنند.

* حداقل 6ماه خدمت سربازان بومي و غيربومي در مناطق جنگي و عملياتي كه به تناسب نوع منطقه -كه از سوي ستادكل نيروهاي مسلح تعيين شده است-، موجب يك تا 3 ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد. مدرك مورد نياز براي استفاده از اين بند گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي است.
- مصاديق و عناوين مناطق مذكور برابر ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح است.
- مدت آموزش رزم مقدماتي در اين مناطق جز خدمت قابل محاسبه نيست مگر اين‌كه كل خدمت در مناطق فوق باشد.

* حداقل 9ماه خدمت سربازان غيربومي در مناطق محروم و بد آب و هوا كه برابر ابلاغيه دولت در گروه 9 و 8 و 7 هستند موجب بخشش 2ماه اضافه خدمت و در گروه 6 و 5 و 4، موجب بخشش يكماه اضافه خدمت خواهد شد. مدارك مورد نياز براي استفاده از اين بخشودگي شامل گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي است و محل سكونت فرد بر مبناي آدرس مندرج در برگ اعزام تعيين مي‌شود.
- تعيين گروه مناطق محروم و بد و آب و هوا برابر ابلاغيه دولت است.
- مدت آموزش رزم مقدماتي در اين مناطق جز خدمت قابل محاسبه نيست مگر اين‌كه كل در خدمت سربازي در اين مناطق باشد.
- امتياز پيش بيني شده در اين بند صرفاً‌ شامل سربازان غير بومي ( حداقل 50 كيلومتر فاصله بين محل زندگي و خدمت) مي‌شود.

* ابراز شجاعت و فداكاري قابل ملاحظه در انجام مأموريت‌هاي عملياتي با تائيد فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح كه موجب يك ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد. مدرك مورد نياز گواهي فرماندهان نيروي مسلح است.

* خدمت در مشاغل سخت و زيان‌آور تعريف شده از سوي ستادكل نيروهاي مسلح كه موجب يك ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد. مدارك مورد نياز براي استفاده از اين بخشودگي نياز به گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي دارد.

* سربازاني كه براساس دستورالعمل‌هاي نيروهاي مسلح به عنوان سرباز نمونه انتخاب مي‌شوند از يك ماه بخشودگي اضافه خدمت برخوردار خواهند شد.مدرك لازم براي استفاده از اين بخشودگي گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي دارد.

* سربازاني كه در حين انجام مأموريت جانباز حداقل 5درصد و يا از كار افتاده حداقل 10درصد مي‌شوند از يك ماه بخشودگي اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.مدارك مورد نياز براي استفاده از اين بخشودگي نياز به گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي دارد.

* حداقل 12ماه خدمت در يگان‌ها و مراكزي كه بيش از 800كيلومتر با محل سكونت سرباز فاصله داشته باشد موجب 2 ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد و اگر فاصله محل خدمت بيش از 400كيلومتر باشد مدت بخشودگي يك ماه خواهد بود. مدرك مورد نياز براي استفاده از اين بند گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي است.
- مبناي محل سكونت، آدرس مندرج در برگه سبز اوليه صادره از سوي سازمان نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي است.

* نوآوري، ابتكار و خلاقيت سربازان در دوران خدمت برابر مصاديق ابلاغي از سوي ستادكل نيروهاي مسلح كه موجب يك‌ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد. مدرك مورد نياز گواهي فرماندهان يگان خدمتي است.

* حفظ حداقل 10 جزء و يا 5 جزء قرآن كريم به ترتيب موجب بخشودگي 2ماه و يك‌ماه اضافه خدمت خواهد شد. مدرك مورد نياز گواهي عقيدتي سياسي يگان خدمتي است.

* فوت پدر، مادر، همسر و فرزند سرباز در حين خدمت كه موجب بخشودگي 2 ماه از اضافه خدمت وي خواهد شد. ارايئه اصل گواهي فوت ثبت احوال و اصل شناسنامه ابطال شده مدارك مود نياز براي استفاده از اين بخشودگي است.

سازمان وظيفه عمومي ناجا از سربازاني كه واجد هر يك از شرايط زير هستند خواسته است تا براي پيگيري بخشودگي اضافه خدمت خود با در دست داشتن مدارك تعيين شده به معاون‌هاي وظيفه عمومي استان يا شهرستان مربوطه و در تهران بزرگ به سازمان وظيفه عمومي مراجعه كنند.

* فوت يكي از اعضاي درجه يك سرباز در زمان مشموليت (پدر،مادر،برادر،خواهر،همسر،فرزند) كه موجب 3 ماه تأخير در ارسال مدارك در زمان تعيين شده و يا 3 ماه تأخير در اعزام به خدمت در زمان مندرج در برگ سبز شده، موجب برخورداري از 3 ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد.
مدارك مورد نياز اين بخشودگي اصل گواهي فوت ثبت احوال، اصل شناسنامه ابطال شده و تقاضاي كتبي مشمول است.

* بروز بلاياي طبيعي (سيل، زلزله، طوفان، صاعقه) يا حوادث قهريه (سقوط هواپيما، تصادف منجر به فوت يا جراحت كه فرد به ديه يا حبس محكوم شده باشد، آتش سوزي، غرق شدن) كه خود يا يكي از اعضاي درجه يك خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) او آسيب ديده و علت غيبت آنان (كه حداكثر بيش از 6ماه نبايد باشد) در اثر اين موضوع بوده موجب بخشش 3 ماه اضافه خدمت خواهد شد.
اصل گواهي فرمانداري محل، اصل گواهي فوت از ثبت احوال در صورت فوت اعضاي درجه يك خانواده، تأييديه بيمارستان در صورت بستري اعضاي درجه يك آسيب ديده،‌ گواهي دادسرا در صورت محكوم شدن به ديه يا حبس و گواهي وقوع تصادف از نيروي انتظامي مداركي است كه بايد براي استفاده از اين بخشودگي ارائه شود.

* اشكالات اداري وارده بر ساير دستگاه‌هاي مرتبط با امور مشمول كه موجب تأخير در حضور مشمول در خدمت شده است (مثل پست، دانشگاه‌ها، مدارس و...) كه با ارائه مدارك مستدل و مستند و در صورت احراز عدم قصور مشمول، 3 ماه اضافه خدمت بخشيده خواهد شد.
اصل نامه دستگاه ذيربط مبني بر علت تأخير و عدم قصور مشمول مدرك مورد نياز اين بخشودگي است.

* مشمولاني كه در طول مدت غيبت يا حين خدمت شرايط معافيت پدر، مادر، برادر، خواهر بيمار يا صغار و يا يكي از معافيت‌هاي مقرر در قانون را تحصيل كرده باشند از 2 ماه بخشش اضافه خدمت برخوردار مي‌شوند. اين مشمولان بايد اصل مدارك دال بر واجد شرايط معافيت بودن را ارائه دهند.

* چنانچه مشمول در زمان غيبت شرايط استفاده از ماده 127 را دارا بوده و به دليل عدم آگاهي، از اين امتياز استفاده نكرده باشد، 3 ماه اضافه خدمت وي بخشيده مي‌شود. مدارك مورد نياز اصل كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت بردار مشمول و اصل شناسنامه پدر و برادران مشمول است.
- ماده 127: از دو يا سه برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي از آنان كه سن او از ديگران كمتر است به شرطي كه خود و برادري كه به خدمت رفته است فاقد غيبت باشند با ارائه گواهي اشتغال به خدمت برادر يا برادران ديگر مي‌تواند به تاريخ خاتمه خدمت برادر يا يكي از برادران دفترچه آماده به خدمت دريافت كند.

* مشمولاني كه قبل از زمان تعيين شده براي ارسال مدارك و يا قبل از موعد اعزام، به دليل بيماري يا سانحه در بيمارستان بستري و داراي طول درمان بوده و ميزان و علت ايجاد غيبت به همين دليل باشد با ارائه مدارك مستند و قابل قبول، از 3 ماه بخشودگي اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
اصل گواهي بستري در بيمارستان با قيد دقيق زمان شروع و پايان بستري و دوران طول درمان مدرك مورد نياز اين بخشودگي است.

* سربازان متأهل كه حداكثر با يك سال غيبت به خدمت اعزام شده‌اند و يا سربازان متأهل داراي فرزند كه همسر آنان فوت كرده يا مطلقه باشد از 2ماه بخشودگي اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
مدراك مورد نياز اين بخشودگي شامل اصل عقدنامه،‌اصل شناسنامه مشمول و همسر، اصل گواهي فوت ثبت احوال در صورت فوت همسر مشمول، اصل طلاقنامه و شناسنامه مشمول در صورت طلاق همسر است.

۱۳۹۶-۰۱-۲۳ ۲۲:۲۱:۵۵
سلام من تو اضاف سنواتیم تور خدا کاری بکنید دیگه نمیکشه
۱۳۹۶-۰۱-۲۳ ۱۱:۱۹:۰۰
اميى
سلام من ٢١ماه خدمت كردم ١٣درمنطقه عملياتى خدمت كردم مبتلابه ديسك كمرشديدهستم وداراه مادرنابيناهستم شش ماه أضافه سنواتى هستم توراخدايه كارى كنيد.اميدرفيعى پايه خدمت ١٩/٥/٩٤هستم
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۰۹:۴۶:۳۳
تو را خدا اصافه دفتر چه را بخشید
۱۳۹۵-۱۱-۲۵ ۱۸:۵۸:۴۵
حامد پناهی
سلام بابا منه بدبخت به علت مشکله پرونده تحصیل با قطع سیستم هر روزیه و وووووووووو فقط به خاطر سه روز تاخیر سه ماه خوردم این جهنم میکشم .۱۵ماه کسری داشتم اونم داره میره باده فنا .حداقل خاهش می کنم این کسری هارو سبت کنین از زهمتی که ۱۰سال کشیدیم نصف شو استفاده کنیم ۱۴ماه خدمتمان شد ولی هنوز خبری نیس
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۹:۰۲:۵۱
تورو خدا سنواتورو ببخشد
۱۳۹۵-۱۰-۲۶ ۰۲:۲۸:۲۷
شیرکو ار سنندج
باسلام عرض ادب به خدمت عزیزان.
من تمام دوره زندگیم درس خوندم هنگاهم ورد به دانشگاه هیچ اطلاعی از گرفتن برگه از نظام وظیفه نبودم واسه همین مشکل ۶ماه سنوات دارم الان تو چهل دختر شاهرود منطقه محروم خدمت میکنم 1000کیلومتر از خونه دورم واسه بخشش سنوات چکار کنم
سه برادر هستیم که دونفر شان خدمت تمام کردن پدر مشکل اسم شدید دارد
۱۳۹۵-۱۰-۱۴ ۱۷:۴۷:۱۷
بالا مقام های جمهوری اسلامی ایران خواهشمند هست فکر حال سرباز اسلام هم باشین به گوش رهبر مقام معظم انقلاب اسلامی برسونیین که با عف اضاف دفترچه ها هم باشد با تشکر از, سربازن,مملکت جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۵-۰۹-۲۴ ۱۹:۵۸:۲۵
مصیب بستان
سلام خسته نباشید من الان۱۸ماه خدمت کردم و۵ماه اضافه غیبت داخل یگان دارم و۲ماه از این ۵ماه کشیدم حالا ۳ماهش مونده ایابخشیده میشه خواهشا کمکم کنید دیگه روحیه خدمت ندارم میخوام فرار کنم
۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۲۲:۰۶:۲۹
فرشید
سلام من اعطامس ۹۴.۳.۱۹ هستم شش ماه سنوات خوردم بدون هیچگونه اطلاع ایا بخشش میخوره لطفا کمک کنید بخشیده بشه بدجور فکرم رو درگید کرده
۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۱۵:۴۱:۵۵
سامان کرمی
من الان یک وماه نیم ازخدمت سربارزی قانونی گذشته الان خلاءرومی کشم سربارزی رومی کشم الان من چکارکنم خدمت سربارزی رو
۱۳۹۵-۰۶-۰۵ ۱۸:۴۵:۴۸
حامد
باسلام چراسنوات سال۹۴ بخشیده نشده من هفت ماه کسری اوردم و یه ماه دیگه باید تموم بشه ولی میگن سه ماه سنوات داری بعدهم میگن سنوات رو باید رهبر ببخشه ولی الان که سال ۹۵ هم شده هنوز خبری نشده کی دیگه میخوان ببخشن
۱۳۹۵-۰۵-۰۱ ۲۲:۱۲:۰۴
م
سلام برادرمن 12ماه درسیستان و بلوچستان خدمتکرده حالا که دوماه تاپایان خدمتش مانده اونم توی تهران، یک ماه نرفته فرارکرده...لطفا راهنمای کنید که چیکار کنیم
۱۳۹۵-۰۳-۱۱ ۱۵:۰۷:۲۰
مرتضی
سلام
من متولد74هستم
پایه خدمتی ابان 94
6ماه اضاف سنواتی دارم
چکارکنم؟
توروخدا این اضاف ببخشید
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۰۲:۳۱:۱۱
امیر
سلام به دوستان عزیز من تاریخ اعزامم 12/1 سال 94 بود که یک ماه قبل از اعزام اقدام کردم و آنرا به تاریخ 4/1 سال 95 تغییر دادم با آن موافقت شد و برگه ی اعزام جدید در تاریخ 4/1 را گرفتم ولی ده روز قبل از تاریخ 12/1 برایم پیامک آمد و کد خورده بودم و محل اعزامم مشخص شده بود خیلی شوکه شدم میشه با اراعه ی مدرک درست بشه و تمدید بشه؟
۱۳۹۴-۱۱-۱۳ ۱۲:۱۴:۳۷
محسن
به علت بیماری که دکتر گواهی کروه 3روز دیرتر اقدام کردم به دریافت دفترچه چند روز هم پلیس به اضافه ده معطلم کرده که سایت بسته ودکتر معاینه نیست اینطور شد که دسه ماه اضافه خدمت خوردم آیا با ارائه گواهی دکتر واعتراف پلیس اعتراضم از طریق پلیس به اضافه ده پذیرفته میشه
۱۳۹۴-۱۱-۱۱ ۲۰:۱۸:۳۰
mohsen
با سلام من 180روز اضاف خدمت خورده ام و باید1395/1/19اعزام بشم آیا بخشیده میشه این اضاف خدمتم بگم که این واسه غیبت هست
۱۳۹۴-۰۹-۰۴ ۲۱:۵۱:۱۵
arash
slm man dar ein m_ored mondamk chy begam manam 6 mah ezafh daram
۱۳۹۴-۰۸-۰۲ ۲۳:۲۳:۲۱
جواد
سال 91اقدام كردم براي معافيت پزشكي اقدام كردم بيماري مزمن دارم بهم گفتن معافي برو 100000+8000+10000تومن بريز به حساب فيش بيار رفتم ريختم بردم گفتن برو كارت مياد در خونه چند ما گذشت كارت نيومد مراجعه كردم گفتن بايد دوباره بياي معاينه بشي فرستادمنم دكتر دكتر بيماريمو تاييد كرد دوباره گفتن برو برو برو دكتر پدرمو در اوردن خسته شدم خودشون بدون اطلاع من واسم اعزام زدن با 180روز قيمت /اين كاري كه اينها با من كردن شمر با امام حسين نكرد
۱۳۹۴-۰۸-۰۲ ۲۳:۱۰:۲۵
جواد
من بيمار هستم برام 180روز اضافه خدمت زدن اين ظلمه /منم واسه خودم خط قرمز هايي دارم به راحتي فرار ميكنم از اين خراب شده ميرم حيف ادم جواني شو اينجا هدر بده اينجا فقط حرف از عدالت ميزنن مشكلشون پوله /من 31سالمه اگه قرار باشه 3سال خدمت كنم فرارو ترجيح ميدم
۱۳۹۴-۰۷-۲۴ ۲۰:۱۵:۰۳
باسلام.
میخوام بدونم چرا کسی مثل من وکسانی دیگه که داریم نقطه ی صفرمرزی بدون اب وبرق اونم توخوزستان درحین خدمت هستیم فقط ۲ماه کسری داریم که نزدیک به۳۵۰کیلومترازمحل سکونت فاصله داریم درصورتی که این ۲ماه شامل افرادنیروانتظامی که تومرکزشهرهستندو50کیلومترفاصله دارن میشه؟؟؟
واقعا۲ماه کمه ومن از مسولین ناجاخواهشمندم که خودتون درفصل گرما یک سری به مرزبانان بزنیدوهمه چیزوازنزدیک مشاهده بکنید
۱۲