اعلام آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه‌های کنکور

15 ارديبهشت 1397 ساعت 8:39

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، آخرین ساماندهی سهمیه های کنکور را تشریح کرد و گفت: بررسی سهمیه‌های کنکور در دو بخش کوتاه و درازمدت بررسی می‌شود.


به گزارش خدمت؛ منصور کبگانیان، درباره آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه‌های کنکور گفت: پیرو تغییری که در سهمیه‌بندی‌های کنکور ایجاد شده بود، اعتراضاتی شکل گرفت؛ بر همین اساس، مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایجاد کارگروهی، این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: در هفته جاری، جلسه کارگروه ساماندهی سهمیه‌های کنکور برگزار شد؛ در این جلسه، سهمیه‌های کنکور و مشکلاتی که سال گذشته در رابطه با سهمیه‌ها ایجاد شده بود، بررسی شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بررسی و رسیدگی به وضعیت سهمیه‌های کنکور به دو بخش تقسیم شد؛ بخش اول سهمیه‌هایی که نتیجه آن در درازمدت مشخص شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: بخش دوم، سهمیه‌هایی بود که قرار شد با تعامل با مجلس و دولت فکری برای آن شود تا مشکلات سال گذشته را نداشته باشند.

منبع: مهر


کد مطلب: 89613

آدرس مطلب: http://www.khedmat.ir/news/89613/اعلام-آخرین-وضعیت-ساماندهی-سهمیه-های-کنکور

خدمت
  http://www.khedmat.ir