شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷ - 24 Mar 2018
۰

یک پروژه معماری ایرانی نامزد دریافت جایزه معماری اروپا شد

سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۷
پروژه «ساختمان تبدیل شونده» فینالیست و نامزد دریافت جایزه معماری اروپا در سال ٢٠١٧ در برلین شد؛ این نخستین بار است که دو معمار ایرانی، نامزد دریافت این جایزه می‌شوند.
یک پروژه معماری ایرانی نامزد دریافت جایزه معماری اروپا شد
به گزارش خدمت؛ این ساختمان اثر استودیوی معماری کیوانی و همکاران است و معماران این پروژه دو برادر به نام های نیما کیوانی و سینا کیوانی به همراه هادی نورحسینی و شهرزاد شیروانی هستند. این نخستین بار است که معماران ایرانی فینالیست و نامزد مسابقه معماری اروپا می شوند.

آنچه که ساختمان تبدیل شونده را متمایز کرده نوع نگاه به طراحی آن است. این ساختمان که در کشور لتونی طراحی شده کاملا بر اساس الگوهای معماری پایدار استوار است و تمامی انرژی لازم مصرفی آن با بهره گیری از انرژی‌های نو و طبیعت تامین می شود و به یک سیستم تهیه و تصفیه پیشرفته آب مجهز است.

شاید مهمترین رکن معماری این پروژه که نام گذاری آن هم بر آمده از این ایده است؛ تغییر شکل و الگوپذیری آن با توجه به تغییر فصول و نیاز کاربران است تا بهترین عملکرد را هم از دید تهویه طبیعی هوا و مسائل اتلاف حرارتی داشته باشد و هم بتواند با تغییر شکل کارکردها و حس فضایی متفاوتی ایجاد کند.

نیما کیوانی مدیر استودیوی معماری کیوانی و همکاران در این باره می گوید که در واقع شکل گیری ایده این پروژه از خود طبیعت منطقه بوده و ما در طراحی این مجموعه علاوه بر مطالعه جامع اقلیمی و بستر به مطالعه فرهنگ و آداب و رسوم و آیین ها، پوشش گیاهی و حتی غذاها و لباس های سنتی و هر آنچه که به ما در شناخت بهتر برای ترسیم یک معماری تطبیق پذیر با آن منطقه کمک کند پرداختیم.

این ساختمان همانند تمامی حیوانات و گیاهان که خود را با تغییر فصول تطبیق می‌دهند و در واقع شاهد یک دگرگونی در آن‌ها هستیم، می تواند خود را تغییر دهد و تبدیل به الگویی متفاوت در معماری شود. ساختمان به صورت ۲ پوسته طراحی شده و باکس هایی که داخل آن شکل دهنده اتاق ها و فضاها هستند می‌توانند روی ریل به سادگی به طرفین جابه جا شوند. علاوه بر این در پوسته بیرونی هم این قابلیت دیده شده است که در فصل گرم پوسته باز شود و باکسها بیرون بیایند و به این ترتیب از سیرکلاسیون طبیعی جهت تهویه و خنک شدن استفاده شود و این پوسته در زمستان بسته می شود.

جایزه بین المللی معماری اروپا توسط ۲A Magazine برگزار می شود. امسال مراسم اصلی این مسابقه در شهر برلین در تاریخ ۲۰ اکتبر برگزار خواهد شد که شامل ۲ قسمت کنفرانس و مراسم اهدای جوایز و نمایشگاه آثار برگزیده است.

جایـزه معمـاری اروپا یک رویـداد سـالانه اسـت کـه بـا همـکاری نهادهـای دانشـگاهی، فرهنگـی و حرفـه ای معتبـر اروپایی، بـه بازشناسـی و معرفـی دسـتاوردهای قـاره ی اروپا در حـوزه ی نظـری و عملـی معمـاری و شهرسـازی مـی پـردازد.

در واقع جایزه معماری اروپا بخشی از یک برنامه جایزه معمار ی قاره هاست که در دو بخش جایزه معماری اروپا و جایزه معماری آسیا برگزار می شود. استودیوی معماری کیوانی پیش از این هم با پروژه اُرسی خانه فینالیست و نامزد دریافت جایزه معماری آسیا شدند و به این ترتیب تنها معماران ایرانی هستند که به طور هم زمان در هر دو بخش اروپا و آسیا این رویداد قاره ها به عنوان فینالیست حضور دارند.

طرح ایده ها در مورد ریشه های مختلف، مفهوم سازی و پیشرفت طراحی؛ تجزیه و تحلیل و مطالعات مفهومی، پیشرفت فنی؛ استفاده نوآورانه از مواد؛ زندگی مدرن و تکنولوژی؛ بازتاب احساسات و محیط زیست؛ بازتاب هویت فرهنگی؛ مسئولیت اجتماعی و اتصال شهری؛ تأثیر شرایط اقتصادی، معیارهای هنری و زیبایی شناسی ویژگی های و دیدگاه های این جایزه هستند.

بخشـی از ایـن چالشـها مقیـاس و الفبایـی جهانـی دارنـد، امـا بخشـی دیگـر خاسـتگاه و ماهیتـی منطقـه‌ای و محلـی داشـته و ناشـی از تنـوع و پیچیدگـی‌هـای فرهنگـی، اجتماعـی، شـرایط خـاص اقتصـادی و ویژگـی هـای بـوم شـناختی و محیطـی درکشـورهای آسـیایی هسـتند. بـی تردیـد یکـی از بـزرگتریـن ایـن چالـش هـا ایـن اسـت کـه چگونـه غنـای فرهنگـی، تاریخـی و هویـت بومـی ای کـه در طـی قـرون متمـادی در شـخصیت کالبـدی بناهـای معمـاری، شـهرها و سـکونتگاه هـا، در تمـدن هـای مختلـف شـکل گرفتـه و تـداوم داشـته اسـت، مـی توانـد در جریانـات معاصـر معمـاری و شهرسـازی در ایـن تمـدن هـا (کشـورها)، بازنمـود داشـته و زنـده و سـیال جریـان داشـته باشـد

جایزه معمـاری اروپا همچنیـن در صـدد اسـت کـه شناسـنده و بازتـاب دهنـده ی تجربـه ی معمـاران در نحـوه ی پاسـخ گویـی بـه ایـن چالـش اصلـی باشـد.

نیما کیوانی و سینا کیوانی پیش از این هم با پروژه اُرسی خانه و مهر خانه که بر گرفته از معماری ایرانی هستند توانسته بودند جوایز مختلف بین المللی را کسب کنند.
کد مطلب: 78005
نام شما

آدرس ايميل شما

توصیه‌های طلایی برای جلوگیری از سرقت نوروزی
نشانه‌های سردی معده چیست؟
ترک پرسپولیس در این شرایط نامردی است/ می‌خواستند مرا به زور استقلالی کنند