سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ - 24 Oct 2017
۰

رشد 76درصدي بوستان‌ها طي يك دهه گذشته

چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۶
۲۱۶۸ بوستان در شهری ۶۳۶کیلومتری جای گرفته است؛ یعنی مساحتی در حدود ۱۳هزار هکتار. سال93 گفته شد كه سرانه فضاي سبز شهري تهران به 15.6متر رسيده و قرار است تا سال1397 كه سال پايان برنامه دوم شهرداري تهران است، اين سرانه به 17.4متر برسد.
رشد 76درصدي بوستان‌ها طي يك دهه گذشته
به گزارش خدمت؛ هر روز بوستاني نو و فضاي سبزي تازه در گوشه‌اي از شهر جلوه مي‌كند. امروز پايتخت بيش از هر زمان ديگري سبزتر و زيباتر شده است.
مديرعامل سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران اعلام كرده است كه تا پايان سال94 بيش از 2168بوستان در شهر تهران و 17بوستان جنگلي در پيرامون شهر به بهره‌برداري رسيده و سرانه فضاي سبز درون‌شهري تهران در پايان سال94 به 15.8متر رسيده است. سال گذشته شهرداري تهران از همان ابتداي سال به ساخت بوستان‌هاي جديد روي آورد. ساخت 40بوستان محله‌اي و منطقه‌اي در پايتخت تنها بخشي از فعاليت سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهرداري تهران بود. همه اين اقدامات سرانه فضاي سبز شهر تهران را به 15.8رسانده است.

پیش از این علي محمد مختاري در اين‌باره گفته است كه هم‌اكنون تهران داراي بيش از 13هزار هكتار فضاي سبز داخل محدوده، شامل بوستان‌هاي درون‌شهري در ابعاد محله‌اي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، بوستان‌هاي جنگلي داخل محدوده، رفيوژها، ميدان‌ها، لچكي‌ها‌، حواشي بزرگراه‌ها و درختان معابر است كه با احتساب جمعيت فعلي تهران، سرانه فضاي سبز داخل محدوده شهري 15.8مترمربع است. به گفته وي، اين ميزان نسبت به 10سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است. طبق برنامه 5ساله دوم شهرداري تهران مقرر است تا پايان برنامه دوم سرانه فضاي سبز شهري به 17.4مترمربع افزايش يابد كه در اين ميان سهم سرانه بوستان‌ها 6.7مترمربع خواهد بود.

رشد 1400درصدي سرانه فضاي سبز در 40سال گذشته
رشد شهر تهران طي 4دهه گذشته، سريع بوده ‌است. جمعيت 3ميليوني شهر در ابتداي انقلاب هم‌اكنون به بيش از 8ميليون نفر رسيده است. در سال1357 سرانه فضاي سبز شهر تهران تنها يك‌مترمربع بود. اين آمار به‌تدريج افزايش يافت و در سال1368 و پس از پايان جنگ تحميلي به 2.1متر رسيد. در سال1383 سرانه فضاي سبز به 9متر رسيد و يك دهه بعد يعني در سال1393 اين رقم به 15.6متر رسيد.
در سال های گذشته نيز 0.2رشد توسعه فضاي سبز شهري داشتيم و سرانه فضاي سبز شهري به 15.8متر رسيد. در طول 40سال گذشته به‌طور متوسط سالانه 37درصد رشد فضاي سبز شهري در پايتخت صورت گرفته‌است. در واقع طي 40سال گذشته بيش از 1400درصد رشد فضاي سبز را شاهد بوديم. به زبان ساده مي‌توان گفت كه تهران طي 40سال گذشته، از يك شهر تقريبا نيمه‌خشك به شهري نيمه‌مرطوب و كوهپايه‌اي تبديل شده است.

در واقع اين شهر دوباره به خاطرات باغشهري خود بازگشته است. مديرعامل سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران با اشاره به اينكه سرانه مطلوب براي فضاي سبز شهري تا حدود بسيار زيادي به شرايط زيست بومي، ويژگي‌هاي اقليمي و همچنين تراكم جمعيت و بافت مسكوني يك منطقه يا يك شهر بستگي دارد، گفته بود که بديهي است سرانه يك شهر در منطقه بياباني، خشك و با محدوديت منابع آب مي‌تواند با آنچه در يك منطقه معتدل و مرطوب است، متفاوت باشد. همچنين استاندارد سرانه فضاي سبز از نظر تأثيرات محيط‌زيستي با همين استاندارد از نظر شهرسازي متفاوت است. مثلاً وزارت مسكن و شهرسازي اين مقدار را براي شهرهاي ايران 7 تا 12مترمربع و طرح جامع شهر تهران اين مقدار را 10مترمربع درنظر گرفته است.

رشد 76درصدي بوستان‌ها طي يك دهه گذشته
تعداد بوستان‌هاي تهران طي يك دهه گذشته افزايش چشمگيري داشته است. در انتهاي سال83 تهران داراي هزار و 230بوستان بود. اما طي يك دهه گذشته اين روند افزايش قابل‌توجهي يافته و تا پايان سال94 اين رقم به 2168بوستان رسيده است. در واقع تنها طي يك دهه گذشته تهران رشدي 76درصدي در احداث بوستان‌هاي منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي داشته است.
کد مطلب: 67880
نام شما

آدرس ايميل شما

فرق بمب اتمی و بمب هیدروژنی چیست؟
چاقی و روغن زیتون!
آیا دوست دختر داشتن در اسلام حرام است؟