ابراز نگرانی موسوی از سرنوشت کرم‌های بی‌گناهي كه به فضا پرتاب شدند !

30 فروردين 1389 ساعت 9:04

میرحسین موسوی در سخنانی بامزه، نسبت به سرنوشت کرم‌هایی که توسط یک کاوشگر ایرانی به فضا فرستاده شدند، ابراز نگرانی کرده است . به گزارش شبکه ایران، میرحسین موسوی نسبت به سرنوشت "کرم"‌هایی که در راستای تحقیقات فضایی دانشمندان کشورمان به فضا فرستاده شدند، ابراز نگرانی کرده است!

آقای موسوی در دیدار خود با طیفی از اعضای سازمان مجاهدین، در سخنانی بامزه گفته است: "فکر نکنیم مردم گفته‌ها و اعمال ما را فراموش می کنند. مردم حتی نسبت به سرنوشت کرم‌ها و لاک‌پشتی که به فضا فرستاده شدند، حساسند و می خواهند بپرسند نتایج تحقیقات در مورد این حیوانات بی گناه به کجا انجامید؟"!
اشاره آقای موسوی به پرتاب اولین موجودات زنده در قالب کپسول زیست‌محیطی توسط کاوشگر 3 به فضا است که یکی از جدیدترین دستاورهای فضایی متخصصان جوان کشورمان در سال گذشته بود و توجه بسیاری از محافل خارجی را به خود جلب کرد.

این محموله زیستی در ایام دهه فجر سال 88 به فضا پرتاب شد که حاوی موجوداتی چون لاک پشت، کرم و موش و همچنین پنج ذره سلول بود.

البته نتایج این ابتکار، انتظار دانشمندان کشورمان را تامین نکرد چرا که بر اساس گزارش مهر در همان زمان، سه موجود زنده این محموله نابود شدند. به همین دلیل متخصصان کشورمان درصدند که در سال جدید دومین محموله زیستی را هم به فضا بفرستند.

گفتنی است که دانشمندان از حیواناتی نظیر نوعی از موش و کرم، به عنوان "حیوانات آزمایشگاهی" برای آزمایش دستاوردهای جدید خود و اطمینان از حاصل شدن نتایج موردنظر استفاده می کنند.

نخستین موجودی هم که توسط سفینه‌های فضایی به خارج از جو زمین فرستاده شد، یک "سگ" بوده است.

البته آقای موسوی تاکنون نسبت به سرنوشت این سگ و همچنین موش‌های آزمایشگاهی در کشورهای اروپایی و غربی، سکوت پیشه کرده است!


کد مطلب: 3782

آدرس مطلب: http://www.khedmat.ir/news/3782/ابراز-نگرانی-موسوی-سرنوشت-کرم-های-بی-گناهي-فضا-پرتاب-شدند

خدمت
  http://www.khedmat.ir