سايت خبری تحليلی خدمت 11 ارديبهشت 1397 ساعت 16:58 http://www.khedmat.ir/news/89561/فرق-میان-رؤیای-صادق-كاذب-چیست -------------------------------------------------- عنوان : فرق میان رؤیای صادق و كاذب چیست؟ -------------------------------------------------- برای مثال، آیا ممكن است شیطان در رؤیای شخصی كه یكی از امامان معصوم را در خواب می‌‏بیند، تصرف داشته باشد؟ متن : به گزارش خدمت؛ رؤیای صادق، گاه به تعبیر نیاز ندارد؛ مانند آن چه حضرت ابراهیم(علیه السلام) در مورد ذبح فرزندش اسماعیل(علیه السلام) مشاهده كرد: إنی أری فی المنامِ أنّی أذبحُكَ[1] امّا گروه دیگری از خواب های صادق به تعبیر نیاز دارد؛ یعنی قوه خیال، حقیقتی را صورت گری می كند و معبّر باید این صورت خیالی را به معنای واقعی برساند. گاه خواب ها همان ساخته های نفسانی است كه اضغاث احلام خوانده می شود. اضغاث احلام، یعنی خواب های پریشان كه نتیجه و اثر كارهای روزانه انسان است؛ بنابراین اگر خوابی كه انسان می بیند، مستقیم باشد، مانند آن چه معصوم می بیند، حقّ و صحیح است؛ چون باطل در آن فضا راه ندارد و شیطان امكان حضور نمی یابد. صدق یا كذب سایر رؤیاها نیز با معیارهایی كه معبران ماهر در اختیار دارند، قابل تشخیص است. امّا در مورد این پرسش كه اگر كسی پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه(علیهم السلام) را در خواب ببیند، چگونه باید بفهمد كه خود آن ها هستند یا شیطان به صورت آن ها در آمده، باید یادآور شد كه در روایتی آمده است: شیطان به صورت معصوم ظاهر نمی شود[2]؛ امّا مشكل این است كه اغلب ما امامان معصوم(علیهم السلام) را ندیده ایم و اگر صورتی نورانی در خواب ببینیم كه صاحب آن ادعا كند كه من امام هستم، چگونه او را بشناسیم؟ از كجا معلوم شیطانی كه ادعای ربوبیت كرده، ادعای نبوّت و امامت نكند؟! پس اگر كسی در بیداری یكی از ذوات مقدس معصوم(علیهم السلام) را ببیند و سپس در خواب، صورتی نورانی مشاهده كند و او را بشناسد، این خواب صحیح است؛ امّا اگر صورتی ناشناس ادعای امامت كرد، تشخیص آن مشكل است؛ چون شخص پیش تر امام را ندیده است و شیطان می تواند با ادعای دروغ او را بفریبد؛ البته او نمی تواند به شكل امام و معصوم درآید؛ ولی همان گونه كه ادعای ربوبیت كرد، ادعای امامت هم می كند. [1]ـ سوره صافات، آیه 102. [2]ـ الامالی(للصدوق)، ص 62؛ بحار الانوار، ج 58، ص 235 - 234.