سايت خبری تحليلی خدمت 1 ارديبهشت 1396 ساعت 2:15 http://www.khedmat.ir/news/67961/تصمیمات-شورا-خدماتی-نه-سیاسی-آفت-شوراها-شدن -------------------------------------------------- رضا تقی پور در گفتگو با خدمت: عنوان : تصمیمات شورا خدماتی است نه سیاسی/ آفت شوراها سیاسی شدن است -------------------------------------------------- رضا تقی پور، درباره عملکرد شورای چهارم بیان داشت: برای قرار گرفتن در انتخابات شوراها موافق نیستم که احزاب فعال شوند، مدیریت شهری باید به دور از جناح بندی های سیاسی باشد. تصمیمات شورا خدماتی است و سیاسی نیست. متن : به گزارش خدمت؛ رضا تقی پور عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خدمت گفت: بزرگترین آسیب شوراها، آفت سیاسی شدن است. جهت گیری های تند سیاسی به نهاد اجتماعی ورای هر آسیب می زند چون این شورا نهاد سیاسی نیست. عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: مسئله حمل و نقل عمومی و به خصوص حمل و نقل ریلی در تهران یکی از مهمترین مسائلی است که راهکار این مشکل را در نظر گرفتیم. وی گفت: مسئله محیط زیست و آلودگی هوا، آب پاک و زمین پاک، مسائل اجتماعی و فرهنگی از جمله دغدغه های دیگر شهری است که باید در شورای پنجم به آن رسیدگی شود. تقی پور گفت: ایجاد زیرساخت های اشتغال، از جمله مسائل مهمی است که باید نمایندگان شورای پنجم آن را پیگیری کنند. در دوره چهارم هم تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفت. وی همچنین تصریح کرد: تهران ظرفیت های بسیاری دارد، ایده شهر هوشمند یکی از خدماتی است که به دنبال آن هستیم تهران هنوز این زمینه را دارد که به شهر هوشمند تبدیل شود اما برخی زیرساخت های لازم برای تبدیل شدن به شهر هوشمند، با برخی زیرساخت های ملی گره خورده است. تقی پور عنوان کرد: امروز رویکرد نرم افزاری یک رویکرد مهم است که می تواند اداره شهر را دنبال کند. وی گفت: حق مردم است که درباره خواسته های شهری از دولت مطالبه گری کنند. دولت باید در امور تصدی گری دخالت نکند تا امور شهری و محلی قابل مدیریت تر باشد. تقی پور تأکید کرد: بعد نظارتی در دوره چهارم شورا نسبت به دوره های قبلی رشد بسیاری داشته است. شورا هر سال برای شهرداری و برخی دیگر از سازمان ها حسابرس مشخص می کند تا اگر تخلفاتی وجود داشته باشد به مراجع قضایی گزارش شود. عضو شورای شهر افزود: پرونده هایی که به قوه قضائیه فرستادیم کم نیست. نظارت در شورای چهارم ارتقا پیدا کرد در عین حال هنوز با وضع ایده آل فاصله داریم.