سايت خبری تحليلی خدمت 27 ارديبهشت 1396 ساعت 17:05 http://www.khedmat.ir/news/70478/ساختار-اداری-مشارکت-پذیر-نیست -------------------------------------------------- طلایی بر ضرورت ارتقای فرهنگ توسعه پیش‌ از توسعه تاکید کرد عنوان : ساختار اداری ما مشارکت‌پذیر نیست -------------------------------------------------- نائب رئیس شورای شهر تهران ساختار اداری در کشور را مشارکت‌ناپذیر دانست و بر ضرورت ارتقای فرهنگ توسعه پیش‌ از اجرای برنامه های توسعه ای تاکید کرد. متن : به گزارش خدمت؛ مرتضی طلایی گفت: پیش نیاز توسعه در تمام عرصه ها داشتن فرهنگ توسعه است و توجه به این نکته ضروری است که بدون داشتن فرهنگ توسعه هیچ مشکلی حل نخواهد شد. به همین دلیل است که معتقدم مردم یک محله برای توسعه یک منطقه و محله نقش محوری دارند. وی با اشاره به اینکه هم اندیشی و همفکری باید در مدیریت شهری جدی گرفته شود تصریح کرد: اگر چه شهروندان نشان داده اند که آمادگی مشارکت و همفکری دارند اما باید بگویم که ساختار اداری ما مشارکت پذیر نیست. به همین دلیل باید با برنامه ریزی مشارکت پذیری امور اداری را ارتقا داد. از سوی دیگر باید هوشیار بود و فریب پیشرفت ها و موفقیت ها را نخورد! هر پیشرفت و موفقیتی باید آسیب شناسی شود. وظیفه ماست که این آسیب ها را ارزیابی و شناسایی کنیم و ظرفیت موجود برای حل آنها را به کار ببندیم. به عبارت دیگر باید از بیماری جامعه پیشگیری کنیم تا کار جامعه به تشخیص و درمان بیماری نرسد. رئیس ستاد هماهنگی شورایاری های تهران افزود: باید با استفاده از هوش و ذکاوت ایرانیان و پایبندی به آداب و سنت به پیروزی و موفقیت برسیم. البته باید موانع این راه را شناخت و از آن ها دوری کرد. موانعی مانند وابستگی بیش از اندازه به دولت مرکزی، اعتماد به فعالیت های زودبازده و .... که تردید ندارم با شناخت و دوری از این موانع راه رسیدن به موفقیت و توسعه محلات کوتاه خواهد بود. مرتضی طلایی با اشاره ای گذرا به نقش سازمان های مردم نهاد (NGO ها) در فراهم کردن زمینه های مشارکت پذیری در جامعه، گفت: سازمان های مردم نهاد (NGO ها) می توانند در این فرصت کوتاه باقیمانده تا روز انتخابات با برنامه ریزی و تلاش زمینه مشارکت حداکثری مردم پای صندوق های رای را فراهم کنند. وی با بیان اینکه سهم ناآگاهی و عدم آموزش و مهارت و توانمندی در بوجودآمدن بستر آسیب پذیری اجتماعی تا بالاترین سطح آن (آشفتگی های اجتماعی) بیش از ۸۰ درصد است، تاکید کرد: باید با حرکت به سمت آموزش های منعطف، توانمندسازی شهروندان از منظر مهارت های فردی و جمعی و ایجاد زیرساخت های کالبدی در کنار تشویق شهروندان می تواند به مشارکت و مسئولیت پذیری آنان منجر شود. نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در پایان شورایاران را سرمایه اجتماعی عنوان و تاکید کرد: شورایاری ها سرمایه های اجتماعی جامعه برای رفع مشکلات محله و شهروندان در محلات به شمار می روند که باید به آنها توجه ویژه داشت. اگر شورایاران و هئیت امنا مجموعه ای مشترک و همکار را در قیاس محلی با مدیریت یکپارچه تشکیل دهند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در حقیقت نمایندگان مردم و نمایندگان نهادهای محلی، با استفاده از منابع و اختیارات می توانند به مجموعه ای مستحکم و یکپارچه تبدیل شوند که تنها هدف شان حل مشکلات است و این نمادی عینی از مشارکت جویی و مشارکت پذیری است.