سايت خبری تحليلی خدمت 10 ارديبهشت 1397 ساعت 14:39 http://www.khedmat.ir/news/89503/اجرای-حکم-پستچی-قلابی -------------------------------------------------- عنوان : اجرای حکم پستچی قلابی -------------------------------------------------- قاضی مقیسه -رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب استان تهران- در رابطه با اجرای حکم پرونده پستچی قلابی گفت: حکم فردی که تحت عنوان پستچی در ساعات خلوت روز به منازل افراد مراجعه کرده و چند خانم را مورد تجاوز قرار داده و بیش از ۴۰ مورد بود، توسط دادگاه صادر شد. متن : به گزارش خدمت؛ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب استان تهران گفت: متهم پس از صادر شدن حکم، به رای اعتراض داشت که البتهدیوان عالیکشور، حکم صادره را تایید کرد. قاضی مقیسه در رابطه با علت تاخیر در اجرای حکم گفت: علت تاخیر این بود که پس از تایید رای توسط دیوان عالی کشور، متهم مجددا درخواست اعاده دادرسی داشت که باز مراحل اعاده دادرسی طی شد و اعاده دادرسی رد شد. وی گفت: حکم پس از طی کردن مراحل قانونی، نهایتا امروز صبح اجرا شد. قاضی مقیسه اظهار کرد: این حکم، درسی برای همهاراذل و اوباشو مفسدین و کسانی است که به نوامیس مردم تجاوز کرده و در جامعه ایجاد نا امنی می کنند.