سايت خبری تحليلی خدمت 8 ارديبهشت 1397 ساعت 16:47 http://www.khedmat.ir/news/89413/آيا-شکستن-روزه-مستحبى-جایز -------------------------------------------------- عنوان : آيا شکستن روزه مستحبى جایز است؟ -------------------------------------------------- باطل کردن روزه مستحبى چه حکمی دارد؟ متن : به گزارش خدمت؛ بر اساس نظر همه مراجع عظام: باطل کردن روزه مستحبى اشكالی ندارد؛ ولى اگر بعد از ظهر باشد، مكروه است. العروة الوثقى، ج 2، اقسام الصوم، م 1.