سايت خبری تحليلی خدمت 27 ارديبهشت 1396 ساعت 23:38 http://www.khedmat.ir/news/70485/حمایت-جبهه-مردمی-نیروهای-انقلاب-اسلامی-لیست-خدمت-تصویر -------------------------------------------------- عنوان : حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از «لیست خدمت» + تصویر -------------------------------------------------- جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از «لیست خدمت» مربوط به نیروهای انقلابی برای انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران حمایت کرد. متن : به گزارش خدمت؛ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از لیست خدمت مربوط به نیروهای انقلابی برای انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران حمایت کرد.