سايت خبری تحليلی خدمت 29 اسفند 1395 ساعت 13:01 http://www.khedmat.ir/news/65542/انفجارهای-تروریستی-یکی-گزینه-های-جایگزین-حامیان-تروریسم-سوریه -------------------------------------------------- عنوان : انفجارهای تروریستی، یکی از گزینه‌های جایگزین حامیان تروریسم در سوریه است -------------------------------------------------- دبیرکل حزب توسعه ملی سوریه، انفجارهای تروریستی اخیر دمشق را یکی از گزینه‌های جایگزین حامیان تروریسم در سوریه دانست. متن : به گزارش خدمت؛ ایناس الحمال، دبیرکل حزب توسعه ملی سوریه، تصریح کرد: طرف های بسیاری در سوریه هستند که راهکار سیاسی، از جمله نشست آستانه برای حل بحران سوریه را نمی پذیرند؛ چون آستانه گامی جهت تحکیم روند سیاسی و به جریان انداختن آن در مجرای درست، جهت پایان بحران در سوریه است. معارضان مزدور مخالف راه حل سیاسی هستند دبیرکل حزب توسعه ملی سوریه افزود: طرف های سوری مخالف روند سیاسی وابسته به کشورهایی مانند عربستان در منطقه هستند که هر گونه راه حل مسالمت آمیز در سوریه را رد می کنند؛ اگر چه این موضع آن ها تاثیری بر مردم و محافل سوری ندارد. الحمال ادامه داد: برخی گروه ها تلاش دارند، تابع موجودیت های سیاسی یا گروه های نظامی مورد حمایت طرف های خارجی، از جمله شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس شوند که جایی در حل بحران سوریه ندارند، در حالی که حزب توسعه ملی حتی معارضان شرکت کننده در آستانه را هم به رسمیت نمی شناسد. وی با بیان این که این گروه های معارض نماینده مردم نیستند و اغلب تابع شیوخ خلیج فارس هستند، خاطر نشان کرد: این کشورها وقتی اهداف خود را دور از دسترس دیدند، ضمن محکوم کردن طرف های شرکت کننده در آستانه، نقشه هایی برای به شکست و آتش بس توافقات ریختند که اولین آن انفجارهای قصر العدلی و منطقه الربوة دمشق و قبل از آن در آستانه برگزاری ژنو انفجارهای حمص بود. راه حل بحران سوریه در داخل است الحمال با اشاره به این که حزب توسعه ملی، به عنوان یکی از نیروهای سیاسی فعال در داخلی سوریه، بر این باور است که راه حل بحران سوریه تنها در دست طرف های سوری است، تاکید کرد: با این حال نمی توان برخی کیان های سیاسی فعال در خارج که راه حل بحران سوریه را داخلی می بینند، نادیده گرفت. دبیرکل حزب توسعه ملی سوریه، بر این باور است که اگر تمام گروه ها و جریان های با یکدیگر همکاری داشته باشند و گفتگوهای سوری-سوری جدی و شفاف وجود داشته باشد، می توان واقعیت های جدیدی را بر جامعه بین المللی جهت پایان دادن به بحران و بر اساس توافق به دست آمده بین طرف های سوریه تحمیل کرد. الحمال با بیان این که این موضوع چالش زایی تا کنون بوده که کسی نتوانسته آن را حل کند، خاطر نشان کرد: همه مردم سوریه می دانند، تشکل های سیاسی که در خارج فعالیت دارند، نه نماینده طیف و جناحی هستند و نه تاثیری بر افکار عمومی داخلی دارند؛ چون آن ها ابزارهایی در دست برخی از طرف های منطقه ای و بین المللی هستند. وی تصریح کرد: اگر معارضان مسلح با اختیارات کامل در نشست آستانه حضور یابند، در این صورت می توان به نتایج آن امیدوار بود؛ چون به این طریق می توان به راحتی درباره آتش بس تصمیم گیری کرد و در این شرایط می توان حقایق جدیدی را بر میدان تحمیل کرد که تماما به بیرون راندن گرو ه های تروریستی بیگانه از سوریه منتهی شود. الحمال، بیرون راندن گروه های تروریستی خارجی از سوریه را زمینه ساز دست یابی به توافق با دیگر گروه های سوری دانست؛ اگر چه بنابر تاکید وی، این طرح نیازمند اقداماتی تاریخی برای تحقق آن است. منبع: فارس