سايت خبری تحليلی خدمت 10 ارديبهشت 1397 ساعت 10:52 http://www.khedmat.ir/news/89492/جامع-ترين-نام-خداوند-چيست -------------------------------------------------- عنوان : جامع‌ترين نام خداوند چيست؟ -------------------------------------------------- الله، اسم ذات و دیگر اسم‌های خداوند، نام‌های صفات او است. متن : به گزارش خدمت؛ هر کدام از نام هاى خدا در قرآن کریم، ناظر به برخى از صفات اوست. تنها نامى که به تمام صفات و کمالات الهى اشاره دارد، کلمه اللّه می باشد و به تعبیر دیگر، جامع تمام صفات جمال و جلال است؛ به همین دلیل، سایر اسماى خداوند غالباً صفت براى کلمه اللّه ذکر مى شود؛ مانند: فإنّ اللّه غفور رحیم و فانّ اللّه سمیع علیم. در زبان عربو فرهنگ وحی، إله بر هر معبودی که عابدان در پیشگاهش خضوع کنند اطلاق می شود؛ حق باشد یا باطل. اما الله بر اثر کثرت استعمال، عَلَم(اسم خاص) ذات مقدس خداوند است که جامع همه صفات جلالی و جمالی است و جز بر او اطلاق نمی شود. لفظ جلاله الله، موصوف همه اسمای حسنای خداوند قرار می گیرد؛ ولی صفت هیچ اسمی واقع نمی شود؛ از این رو الله، اسم ذات و دیگر اسم های خداوند، نام های صفات او است. منبع: کتاب هزار و یک نکته ازقرآن کریم، محسن قرائتی، ص5. تسنیم، ج1، ص 280.