جمعه ۳ فروردين ۱۳۹۷ - 23 Mar 2018
۰

آقايان ! شما تمام شده‌ايد ؟!

چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۱۵
آقاي كروبي! مگر آقاي منتظري از سوي حضرت امام(ره) طرد نشده و با توجه به خيانت هاي وي، او را از «سوختن در قعر جهنم» بيم نداده بود؟ و مگر جنابعالي در همان ايام طي نامه اي به خيانت منتظري اشاره نكرده بوديد؟ پس چه شد كه امروزه با دشمن طرد شده حضرت امام(ره) عليه انقلاب و خط امام(ره) و به نفع دشمنان اسلام، ائتلاف كرده و قربان صدقه او مي رويد؟ آيا هنوز هم ادعاي خط امامي بودن داريد؟!

«مدتي است كه اينها -روزنامه كيهان- اتهاماتي همچون همراهي با ماركسيست ها، سلطنت طلب ها، صهيونيست ها و منافقين جنايتكار را مطرح مي كنند ولي واقعاً براي من جاي سوال است كه آيا اينها نمي دانند و فكر نمي كنند كه اين نوع سخنان نتيجه عكس خواهد داشت؟... آقايان -خطاب به كيهان- بدانند كه من به خط امام اعتقاد كامل دارم و معتقدم برخي درصدد هستند راه و خط امام را پاك و از بين ببرند و منويات خودشان را به جاي خط امام به مردم قالب كنند. اما بدانند كه من پاي آرمان هاي امام و منافع ملي ايستاده ام و تلاش مي كنم انحرافات را يك به يك براي مردم بيان كنم تا راه از بيراه مشخص شود... به مسئولين روزنامه كيهان مي گويم كه برداشت ما از اسلام با برداشت شما از اسلام متفاوت است و به همين علت، آن خميني اي كه ما مي شناسيم با خميني اي كه شما مي شناسيد فرق دارد... به شما مي گويم كه كج فهم هستيد و امام را نشناخته ايد و...»

مطلب فوق بخشي از مصاحبه آقاي مهدي كروبي با سايت «تغيير» است كه در برخي روزنامه هاي زنجيره اي- از جمله روزنامه اعتماد- با عنوان «نامه كروبي به حسين شريعتمداري» از آن ياد شده است. درباره اظهارات كروبي، اگرچه گفتني هاي فراواني هست ولي از آنجا كه هويت كنوني ايشان بر كسي پوشيده نيست، در اين نوشته فقط به چند مورد اشاره مي كنيم.

1- آنچه درباره مواضع، عملكرد و همراهي و همصدايي كروبي با آمريكا، اسرائيل، گروههاي ضدانقلاب نظير منافقين، بهايي ها، ماركسيست ها، سلطنت طلب ها، دشمنان تابلودار امام و اسلام و انقلاب و... در روزنامه كيهان آمده است، تماماً مستند و غيرقابل انكار است و كيهان تمامي اين اخبار و گزارش ها را همراه با اسناد آن - كه براي همگان نيز قابل دسترسي است- به چاپ رسانده است بنابراين تعجب آور نيست كه آقاي كروبي جرأت نفي اين اسناد را نداشته باشد و به جاي آن- و از ترس رسوايي بيشتر- به كيهان حمله كند. البته با توجه به هويت كنوني آقاي كروبي، كيهان حمله ايشان را سند حقانيت خود دانسته و به آن افتخار مي كند. كاش آقاي كروبي يك بار- فقط يك بار- يكي از اسناد ارائه شده در اخبار و گزارش هاي مستند كيهان- تاكيد مي شود فقط يكي از آنها- را كه از همكاري آشكار وي با طيف ياد شده حكايت مي كند، با ارائه دليل- و نه با مصاحبه يكطرفه- نفي مي كرد و يا مي توانست فقط يكي از اسناد كيهان درباره همنوايي سران فتنه با دستور العمل هاي رسماً اعلام شده آمريكا و اسرائيل را، انكار كند.

به عنوان مثال، آيا جناب كروبي فراموش كرده است كه قبل از روز قدس در ديدار با اعضاي حزبش براي نظام و مردم مسلمان ايران خط و نشان كشيده بود كه «شما روز قدس متوجه مي شويد كه مردم از چه فكر و انديشه اي حمايت مي كنند»؟! و روز قدس وقتي هواداران كروبي و موسوي و خاتمي آشكارا به نفع اسرائيل و عليه جمهوري اسلامي ايران و حضرت امام(ره) شعار دادند، آقاي كروبي با گشاده رويي از آنان استقبال كرد؟! و آيا فراموش كرده است كه مقامات آمريكايي و نخست وزير رژيم صهيونيستي به خاطر مقابله وي با اسلام انقلابي و خط امام(ره) به ايشان مدال شجاعت دادند؟! آقاي كروبي! مگر سازمان منافقين، بهايي ها، فدائيان خلق، سلطنت طلب ها و... با صدور بيانيه و اعلاميه و مصاحبه و انتشار آن در سايت هاي حامي شما و موسوي، از حضرتعالي حمايت نكرده و نمي كنند؟! چرا حتي براي يك بار هم كه شده عليه آنها موضع نگرفتيد؟!

البته آقاي كروبي در مصاحبه ياد شده براي اثبات ادعاي خود درباره دروغ بودن اخبار كيهان! به تماس خويش با احمد صدر حاج سيد جوادي- عضو جبهه ملي- اشاره كرده و ضمن تجليل فراوان از وي، مي گويد، «او به من پيغام داده بود كه مي خواهد به صورت تلفني از من دلجويي كند(!) ولي ناگهان، چند روز بعد كيهان نوشت احمد صدر حاج سيدجوادي از كروبي خواست جبهه مدافعان ملي تشكيل بدهد» و اين خبر كيهان را دروغ ناميده است! كه بايد گفت: خبر كيهان با استناد به اظهارات شخص حاج سيد جوادي در مصاحبه با سايت ميزان- وابسته به نهضت آزادي- نقل شده بود و سند و آدرس آن نيز در خبر ويژه كيهان آمده بود. حاج سيد جوادي در آن مصاحبه و همچنين در مصاحبه با سايت «آريا» تأكيد مي كند كه در تماس با آقاي كروبي از وي خواستم همراه با آقاي موسوي به تشكيل جبهه مدافعان ملي روي آورد و به مبارزه خود ادامه دهد!! خب! جناب كروبي، بعد از آنهمه رجزخواني فقط به يك نمونه اشاره كرديد كه آنهم تأييد خبر كيهان و اثبات دروغگويي شما بود.

2- آقاي كروبي فرموده اند اسلام ايشان با اسلام كيهان فرق مي كند و خميني اي ]ره[ كه او مي شناسد با خميني اي]ره[ كه كيهان مي شناسد متفاوت است، كه بايد گفت: اين سخن آقاي كروبي كاملاً درست بوده و قابل قبول است. چرا كه اسلام امام(ره)، اسلام ناب محمدي(ص) است و ضديت با آمريكا، دشمني با اسرائيل، مقابله با منافقين و بهائيان و سلطنت طلبان و مرفهين بي درد، حمايت از مستضعفين و محرومان از جمله اصلي ترين شاخصه هاي آن است. آيا غير از اين است؟ حالا بايد از آقاي كروبي پرسيد، آيا مي توانيد همراهي و همصدايي خود با آمريكا و اسرائيل و منافقين و بهايي ها و مرفهين بي درد و سلطنت طلب ها و... را انكار كنيد؟ بديهي است كه با وجود اينهمه اسناد كه كيهان فقط به اندكي از آنها اشاره كرده است نمي توانيد انكار كنيد. و از سوي ديگر مقابله كيهان با طيف مورد اشاره با استناد به نسخه هاي آن كه موجود است قابل انكار نيست.بنابراين، ادعاي شما درباره تفاوت اسلام شما و اسلام كيهان و متفاوت بودن برداشت شما از امام(ره) با برداشت كيهان از آن بزرگوار، كاملاً صحت دارد. با اين توضيح كه جنابعالي در صف دشمنان امام(ره) و در اردوگاه اسلام آمريكايي هستيد و همه تلاش كيهان آن است كه از حلقه اسلام ناب محمدي(ص) بيرون نرود. آيا غير از اين است؟!

آيا اسلام ناب و حضرت امام (ره) كه پرچمدار آن بوده اند، با جرثومه هاي فسادي كه حضرتعالي در كنف حمايت آنها هستيد، سر آشتي داشتند؟ و آيا روز قدس به نفع اسرائيل و روز 13 آبان به نفع آمريكا شعار مي دادند؟ آيا ... و آيا...؟!

3- راستي آقاي كروبي! مگر حضرت امام(ره) نفرموده اند هرگاه دشمنان اسلام و انقلاب از شما تعريف و تمجيد كردند، مطمئن باشيد كه به بيراهه مي رويد؟ اين سخن امام راحل(ره) را كه نمي توانيد انكار كنيد؟ بنابراين، چرا، حتي يك بار هم عليه دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب و امام(ره) موضع نگرفتيد بلكه، به حمايت آشكار از آنها نيز برخاستيد؟! راستي چرا؟! شما علت را مي دانيد و نمي گوئيد ولي كيهان مي داند و مي گويد كه علت آن استحاله هويتي شما و خروج از خط امام و انقلاب است.

گفتني است آقاي كروبي در همين مصاحبه، وقتي مي خواهد خاطره اي از مرحوم مهندس بازرگان نقل كند، مي گويد «البته بنده در آن زمان- سال هاي اوليه بعد از انقلاب- ديدگاه مشتركي با مهندس بازرگان نداشتم»! دقت كنيد! يعني اينكه، حالا با نهضت آزادي ديدگاه مشتركي دارد! همان نهضت آزادي كه حضرت امام(ره) در نامه اي - از قضا خطاب به آقاي محتشمي پور كه هم پيمان كنوني كروبي و موسوي است- درباره آنان فرموده اند «اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند، ملت هاي مظلوم به ويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا مي زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي خورد كه قرن ها سر بلند نمي كرد... نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري از كساني كه بي اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند، مي گردند بايد با آنها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند.»

خب! آقاي كروبي! آيا باز هم لاف گزاف مي زنيد و خود را خط امامي! معرفي مي كنيد؟!
جناب كروبي! حافظ شيرازي را «لسان الغيب» ناميده اند و براي اثبات شايستگي اين لقب همين اندازه كافي است كه قرن ها قبل، انگار هويت افرادي نظير جنابعالي و موسوي و خاتمي را وصف كرده است. آنجا كه مي فرمايد؛
صوفي پياله پيما، زاهد قرابه بر دوش
اي كوته آستينان، تا كي دراز دستي؟
در خلوت مغانم، دوش آن صنم چه خوش گفت
با كافران چه كارت، گر بت نمي پرستي؟!
راستي آقاي كروبي «با كافران چه كارت»؟!
آقاي كروبي! مگر آقاي منتظري از سوي حضرت امام(ره) طرد نشده و با توجه به خيانت هاي وي، او را از «سوختن در قعر جهنم» بيم نداده بود؟ و مگر جنابعالي در همان ايام طي نامه اي به خيانت منتظري اشاره نكرده بوديد؟ پس چه شد كه امروزه با دشمن طرد شده حضرت امام(ره) عليه انقلاب و خط امام(ره) و به نفع دشمنان اسلام، ائتلاف كرده و قربان صدقه او مي رويد؟ آيا هنوز هم ادعاي خط امامي بودن داريد؟!

4-آقاي كروبي گفته است «ميزان رأي ملت است» كه سخن حكيمانه اي است- و البته اين سخن حكيمانه متعلق به حضرت امام(ره) است نه جناب كروبي- و اما، بايد به جناب كروبي گفت؛ اگر ميزان رأي ملت است- كه هست- اينهمه سروصداي جنابعالي براي چيست؟ شما كه با آنهمه هزينه و برو بيا و... نتوانستيد حتي يك درصد از رأي ملت را هم كسب كنيد؟! تعداد آراء حضرتعالي از تعداد آراء باطله هم كمتر بود! نبود؟! آيا اعتقاد داريد كه در شمارش آراء 40 ميليون تقلب شده است؟! شوخي نفرمائيد! درست است كه گفته اند «مأمور معذور» است ولي مأمور اگر اهل ايمان و تقوي و صداقت باشد، نزد خدا و خلق خدا «مسئول» هم هست و هرچه را جرج سوروس صهيونيست و جين شارپ و مايكل لدين درباره ادعاي تقلب در انتخابات و سردادن شعارهاي ضدامام و اسلام و انقلاب به وي توصيه كردند، نمي پذيرد. يادتان هست كه اين توصيه ها چند ماه قبل از انتخابات به سران فتنه ديكته شده بود؟ اگر يادتان رفته لطفاً به يادداشت روز و اخبار ويژه كيهان كه در همان روزها اين فرمول ديكته شده را فاش كرده و اسناد آن را نيز آورده بود، مراجعه بفرمائيد.

5- جناب كروبي، باور بفرمائيد جنابعالي و آقايان موسوي و خاتمي در آزمون الهي كه براي سنجش ضريب اعتقاد و ايمان برخي از مدعيان به اسلام ناب محمدي(ص) و خط امام(ره) و ميزان ميهن دوستي و مردم گرايي آنان برپا شده بود، رفوزه شده و سقوط كرده ايد. باور بفرمائيد كه شما آقايان تمام شده ايد!

آقاي كروبي! يادتان هست كه قبل از انتخابات آقايان موسوي و خاتمي و... در جلسات محرمانه خود، حضرتعالي را راه نمي دادند؟ راستي چقدر از بي محلي آنها عصباني بوديد؟! يادتان كه هست؟! اما بعد از ناكامي در انتخابات و هنگامي كه نوبت به بازي «صفر»ها رسيد، شما را هم به بازي گرفتند... و چه بازي مسخره اي؟!... اميدواريم علي رغم گناه بزرگي كه مرتكب شده ايد توفيق توبه پيدا كنيد كه «دارالشفاي توبه نبسته است، در هنوز» و صد البته مجرمان را بعد از توبه هم مجازات مي كنند، چرا كه مجازات آنان، هم «حق الله» است و هم «حق الناس»... و خداي مهربان همه ما را از شر نفس اماره و همزات شيطان محفوظ بدارد كه چه اندك است جيفه دنيا و ماندگاري آخرت چه طولاني و بي انتها... 

- حسين شريعتمداري
کد مطلب: 1857
نام شما

آدرس ايميل شما

توصیه‌های طلایی برای جلوگیری از سرقت نوروزی
نشانه‌های سردی معده چیست؟
ترک پرسپولیس در این شرایط نامردی است/ می‌خواستند مرا به زور استقلالی کنند